Monthly Archives: March 2018

SEACHTAIN NA GAEILGE, 14ú Márta, 2018, Seanscoil i gCeathrú Thaidhg, Co Maigh Eo.

Mar 07 2018

Seachtain na Gaeilge 2018 .
Seachtain na Gaeilge i bparóiste Chill Chomáin
14ú Márta 2.00 i.n. go 5.00 i.n. / 14th March 2.00 p.m. to 5.00 p.m.
Beidh taispeántas grianghraif dar teidil ‘Muintir Dhún Chaocháin’ eagraithe sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg ag tabhairt cuireadh duit siúl siar ar bhóithrín na smaointe.  Beidh grianghraif dubh agus bán de mhuintir na háite a thóg an grianghrafadóir clúiteach Amelia Stein le feiceáil chomh maith.
A photographic exhibition entitled ‘Muintir Dhún Chaocháin’ will be held in the Seanscoil, Ceathrú Thaidhg inviting you to travel down memory lane.  Black and white portraits of local people captured by renowned photographer Amelia Stein will also be on display.

PORTRAITS DÚN CHAOICHAÍN